Privacy

Privacyverklaring.

Bescherming van persoonsgegevens.

Vzw De Lochting hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt jouw persoonsgegevens met de nodige zorg.

De persoonsgegevens die je via www.biobello.be verstrekt, worden verwerkt door Vzw De Lochting, Oude Stadenstraat 15, 8800 Roeselare. Vzw De Lochting is de verantwoordelijke voor de verwerking. Jouw gegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

Doeleinde van de verwerking.

We verwerken jouw persoonsgegevens om een dienstverlening te kunnen aanbieden, nl. online aankopen te doen of op de hoogte te blijven van Biobello (plus) via ons digitaal platform. Alle verwerkingen gebeuren enkel en alleen met het oog op het verzekeren van deze dienstverlening.

Aard van de verwerkte gegevens.

Ben je een online klant, dan verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en gemeente), e-mail, gebruikersnaam, telefoonnummer en bestellingen.

Vraag je online informatie aan, dan verwerken we volgende persoonsgegevens:  naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer en adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en gemeente), teneinde je correct te kunnen beantwoorden.

Bewaartermijn van de gegevens.

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de hierboven vermelde dienstverlening te kunnen aanbieden.

Doorgifte aan derden.

Persoonsgegevens verkregen via www.biobello.be worden niet doorgegeven aan derden.

Om jouw gegevens te verwerken maakt Vzw De Lochting gebruik van de diensten van Korazon.be. Korazon treedt op als verwerker en verwerkt jouw gegevens enkel volgens de schriftelijke instructies van Vzw De Lochting, zoals overeengekomen in een verwerkingsovereenkomst.

Beveiliging van de gegevens.

Vzw De Lochting neemt alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers.

Jouw rechten als betrokkene.

Je kan je gegevens bekijken via www.biobello.be. Dit doe je door in te loggen met je account.

Je kan ook foutieve gegevens laten wijzigen of onvolledige laten aanvullen. Hiervoor neem je best contact op met Vzw De Lochting via privacy@lochting.be. Een aantal gegevens kan je zelf aanpassen via www.biobello.be Dit doe je door in te loggen met je account.

Je kan jouw gegevens laten verwijderen via mail naar privacy@lochting.be. Besef dan wel dat je hierdoor geen beroep meer kan doen op de hierboven vermelde dienstverlening van het Vzw De Lochting.

Vragen of klachten?

Heb je een vraag over de verwerking van jouw persoonsgegevens, stel deze dan via privacy@lochting.be

Denk je dat jouw persoonsgegevens niet correct verwerkt worden, dan je ook terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, tel. 02 274 48 00 of via commission@privacycommission.be.