Over Biobello

Over Biobello

BIOBELLO: 100% BIO-LOGISCH

Biobello(plus) zag het levenslicht in 1999 en bereikte meteen zijn doel om mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding ‘buiten’ de voorziening aan te bieden.

Een job, waarmee ze iets kunnen betekenen binnen onze maatschappij en waardoor ze als een volwaardig schakel in ons systeem naar buiten kunnen komen.

Wat startte als iets kleins, is nu uitgegroeid tot een uniek project waar wekelijks een veertigtal mensen met een beperking een volwaardige job kunnen uitoefenen.


H-EERLIJK BIO

Biobello(plus) biedt heerlijke biovoeding aan. De producten gaan rechtstreeks van de bio-producent naar de consument. Door het vormen van

een korte keten, kunnen we zowel de producenten en als de consumenten een eerlijke prijs garanderen.

Onze verkoopprijs wordt niet beïnvloed door tussenschakels. Bij ons project hebben de producenten de ruimte om te doen waar zij het best in zijn, namelijk: boer of producent zijn, terwijl wij hun product verpakken en verkopen.

 

SMAAK

Met Biobello trachten we smaak te geven aan het leven. Niet enkel de smaak van lekker en gezond, maar ook de smaak van solidariteit.

Met Biobello wordt er dus zinvolle en duurzame tewerkstelling aangeboden aan mensen die in het gewone arbeidscircuit niet kunnen worden

ingeschakeld, maar die toch graag een job buitenshuis willen uitvoeren.

 

UNIEK SAMENSPEL TUSSEN ZORG EN SOCIALE ECONOMIE

Biobello is een uniek samenspel tussen zorg en sociale economie. Het brengt mensen met en zonder beperking samen. Vertrekkend vanuit de capaciteiten en interesses van de medewerker proberen we zo voor iedereen een gepaste taak te vinden waarbij hij of zij zich

kan ontplooien en groeien in de job, alsook tussen de mensen.

 

Onze ‘thuisploeg’ staat in voor het verpakken en afwegen van de bio producten. Ze maken ook de bestellingen klaar. Een andere groep helpt dan bij het leveren van de bestellingen in de afhaalpunten en het bio fruit bij scholen en bedrijven.