Biobelloplus

Biobelloplus

Lekker bio + een zinvolle, duurzame dagbesteding
voor mensen met een beperking

Biobelloplus zag het levenslicht in 1999. De start van een initiatief waarbij mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen tot een zinvolle dagbesteding 'buiten' de voorziening.

Een job, waarmee ze iets kunnen betekenen binnen onze maatschappij en waardoor ze als een volwaardig schakel in ons systeem naar buiten kunnen komen.

Biobelloplus biedt (h)eerlijke biovoeding aan.

De producten gaan rechtstreeks van de bio-producent naar de consument. Door het vormen van deze korte keten, kunnen we producenten en consumenten allebei een eerlijke prijs garanderen. De verkoopprijs wordt niet beïnvloed door

tussenschakels. Bij dit project hebben de producenten de ruimte om te doen waar zij het best in zijn, namelijk: boer of producent zijn, terwijl wij hun product verpakken, verkopen en afleveren bij een afhaalpunt in jouw buurt.

Met Biobelloplus trachten we smaak te geven aan het leven.

Niet enkel de smaak van lekker en gezond, maar ook de smaak van solidariteit.

Met Biobelloplus wordt er een zinvolle en duurzame tewerkstelling aangeboden aan mensen die in het gewone arbeidscircuit niet kunnen worden ingeschakeld, maar die toch graag een job buitenshuis willen uitvoeren. 

Vertrekkend vanuit de capaciteiten en interesses van de medewerker proberen we zo voor iedereen een gepaste taak te vinden waarbij hij of zij zich kan ontplooien en groeien in de job. Op die manier wordt hen ook de kans geboden om een netwerk rond zich op te bouwen. 

Biobelloplus is een uniek project binnen de sociale economie, en is ondertussen uitgegroeid tot een tewerkstellingsproject, waar wekelijks een 30tal mensen met een beperking een volwaardige job kunnen uitoefenen.

Registreer je vrijblijvend en neem een kijkje in onze shop

Zoek hier een afhaalpunt in je buurt